Consilium: Stark orderingång under mars!
2010-04-19

"Consilium under jan-mars 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 17% jämfört med föregående år och uppgick till 193,0 MSEK (231,3). Orderingången minskade med 5 procent till 242,2 MSEK (255,0).

Orderstocken uppgick till 731 MSEK och är 7% större än vid årets början.

Orderingången har förbättrats under mars, och för helåret 2010 förväntas nettoomsättningen öka till mer än 1.000 MSEK."

Vår kommentar: Orderingången var mycket stark under mars och uppgick till hela 119 MSEK, d v s nästan lika mycket som under januari och februari tillsammans. Nettoomsättningen var svag under det första kvartalet, men Consilium upprepar prognosen om minst 1 miljard kronor i omsättning under 2010. Detta innebär väsentligt högre omsättning under de kommande kvartalen.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


 
« Tillbaka