Duroc: Ytterligare ett viktigt avtal!
2010-04-07

"Duroc Rail tecknar 5-årigt underhållsavtal med Malmbanan

Duroc Rail förlänger samarbetet med Sveriges tyngsta godstrafikoperatör och tecknar nu ett 5-årigt underhållsavtal med Malmtrafik i Kiruna AB - MTAB. Avtalets värde bedöms uppgå till ca 85 Mkr över en 5-årsperiod.

Sedan flera år levererar Duroc Rail hjulunderhåll till MTAB, som är ett dotterbolag till LKAB. MTAB ansvarar för LKABs malmleveranser från Kiruna till hamnarna i Narvik. Avtalet avser underhåll av hjulpar till all trafik på Malmbanan inklusive IORE-loken, som är Europas största malmlok.
Under det senaste åren har MTAB investerat i en helt ny vagnsflotta med över 700 nya vagnar, vilket möjliggjort en ökning av axellasterna från 25 till 30 ton. Underhållsbehovet av den nya vagnparken kommer successivt att öka under den kommande 5-årsperioden. Under 2009 uppgick underhållet till 5 Mkr."

 
« Tillbaka