Precomp Solutions: Framtidsstrategi
2010-03-23

"Framtidsstrategi för Precomp Solutions AB

Innovativ precision för morgondagens industri

Precomp Solutions har gjort en resa från det renodlade industri- och tillverkningsföretaget 2007 till dagens kunskapsföretag för fordons- och tillverkningsindustrin. Vi är ett börsnoterat bolag som gått stärkta ur fjolårets finansiella oro och är nu mitt uppe i att realisera en strategi som gör oss till nästa generations teknikindustri där kunskap, tjänster och utveckling leder tillverkningen.

I strategidokumentet gör vi en prognos för de kommande fyra åren. Fyra år då industrin i allmänhet och automotiv i synnerhet står för omvälvande förändringar. Det är en utmaning som Precomp Solutions med sin strategi antar fullt ut."

Hela dokumentet finns här: http://www.precomp.com/sv/829/479230/Nyhet.html (klicka på PDF-filen).

 
« Tillbaka