Capilon: Flera insiderköp!
2010-03-12

"Capilon AB (publ): VD och ledande befattningshavare ökar innehav

Alex Molvin har köpt 1 238 aktier i Capilon, där han är VD. Efter köpet uppgår Molvins innehav till 16 250 aktier. Carin Bengtsson har köpt 1 200 aktier i Capilon, där hon är CFO och Vice VD. Efter köpet uppgår Bengtssons innehav till
7 700 aktier. Hans Andersson har köpt 2 000 aktier i Capilon, där han är
styrelseledamot och VD i MJP Waterjets samt VD i Österby Marine. Efter köpet uppgår Anderssons innehav till 27 000 aktier. Magnus Eldh har köpt 1 500 aktier
i Capilon, där han är VD i Alcopropeller. Efter köpet uppgår Eldhs innehav till 5 500 aktier."

 
« Tillbaka