SeaNet: Bra avtal!
2010-03-11

"SeaNet Maritime Communication AB: Seanet och SatPoint tecknar avtal om GSM-trafik på tio fartyg

Seanet Maritime Communications AB (publ), noterat på First North, har ingått ett 5-årigt avtal med SatPoint AB. Avtalet innebär att SatPoints GSM-trafik från tio färjor och kryssningsfartyg i SatPoints kontrakterade fartygsflotta, termineras
i Seanets GSM-system.

Seanet är en etablerad maritim GSM-operatör som hanterar tekniska och
kommersiella gränssnitt, dels för sin egen verksamhet, men också för leverans av GSM-täckning på fartyg där annan leverantör själv saknar dessa gränssnitt.
SatPoint har i och med detta avtal valt Seanet som leverantör avseende denna tjänst för tio av sina kontrakterade fartyg. Avtalet innebär även att SatPoint levererar satellitkapacitet som en tjänst till delar av Seanets kontrakterade
fartygsflotta.

-Avtalet med SatPoint ger Seanet stora fördelar. Att SatPoint nyttjar Seanets GSM-tjänst är en direkt intäktskälla men ger också Seanet skalfördelar på gjorda
investeringar. Att Seanet också kan dra nytta av SatPoints kunnande i
satellitsegmentet är av stort värde, säger Klas Lundgren, vVD på Seanet.

Fyra av dessa fartyg har sedan en tid testats i Seanets GSM-system med bra
resultat. Nu tillförs ytterligare sex fartyg inför högsäsongen 2010. Totalt
kommer därmed Seanet, som tidigare utlovats, att leverera trafik på minst 40
fartyg redan före högsäsongen 2010.

-Avtalet är fördelaktigt för både Satpoint som leverantör av IT-tjänster och för Seanet. SatPoint fokuserar på att utveckla och leverera bredbandstjänster till rederier med högt ställda krav på IT-funktionalitet och tillgänglighet. Vikten av Internet, VOIP, GSM och IT-applikationer ökar ombord på fartygen och Seanet
levererar ett bra fungerande operatörsgränssnitt för GSM och mobila terminaler, säger Markus Selin, VD på SatPoint." 
« Tillbaka