SeaNet: Rapport!
2010-02-26

"SeaNet Maritime Communication AB -
Bokslutskommuniké för 2009

Verksamheten i sammandrag

* Omsättningen för fjärde kvartalet ökade till 2,1 MSEK (0,4 MSEK)
* Periodens resultat för kvartalet uppgick till -7,9 MSEK (-10,5 MSEK) före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) och -13,3 MSEK (-12,5 MSEK) före skatt
* Omsättningen för hela 2009 ökade till 9,6 MSEK (1,5 MSEK)
* Periodens resultat för hela 2009 uppgick till -22,2 MSEK (-31,5 MSEK) före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) och -32,9 MSEK (-40,6 MSEK) före skatt
* Seanet genomförde under december 2009 en garanterad nyemission som tillförde bolaget 28,2 MSEK före emissionskostnader

Väsentliga händelser efter årets slut
* Seanet förlängde och utökade avtalet med Moby Lines från femton till tjugo fartyg
* Seanet utökade avtalet med Ventouris Ferries från två till tre fartyg
* Seanet tecknade avtal med grekiska Agoudimos Lines om fyra fartyg
* Seanets teckningsoptionsprogram av serie 3 tecknades till 62 procent och gav bolaget ett kapitaltillskott om 9,3 MSEK före emissionskostnader.
* Viesturs Vucins ny VD i Seanet från 1 mars 2010
* Klas Lundgren övergår i en ny befattning som vice VD med ansvar för
försäljning och marknadsföring"


 
« Tillbaka