SeaNet: Tillförs drygt 9 MSEK via teckningsoptionsprogram
2010-02-22

"SeaNet Maritime Communication AB: Seanet tillförs 9,3 MSEK via teckningsoptionsprogram

Seanets teckningsoptionsprogram av serie 3 tecknades till 62 procent och ger bolaget ett kapitaltillskott om 9,3 MSEK. 116 652 014 aktier har anmälts för nyteckning och det totala antalet utestående aktier i Seanet ökar därmed till 899 203 374, envar med ett kvotvärde om 0,04 SEK.

Bolagets aktiekapital ökar med 4 745 761 SEK till totalt 36 582 344 SEK." 
« Tillbaka