Consilium: Försäljningssiffror för januari
2010-02-18

"Consilium under januari 2010

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 13% jämfört med föregående år och uppgick till 52,5 MSEK (60,6).

Orderingången minskade med 34
procent till 67,2 MSEK (101,7).

Orderstocken uppgick till 696 MSEK och är 2% större än vid årets början.

För helåret 2010 förväntas nettoomsättningen öka till mer än 1.000 MSEK."
 
« Tillbaka