Duroc: Lovande rapport!
2010-02-11

"Duroc Bokslutskommuniké 2009

Vi ser framåt
2009 har till stor del präglats av effektiviseringar och
kostnadsanpassningar. En viss återhämtning har skett under fjärde
kvartalet och vidtagna åtgärder har skapat en god plattform för
resultatförbättringar genom kommande volymökningar.


Årets nettoomsättning uppgick till 384,7 Mkr (698,0).
Rörelseresultatet blev -58,4 Mkr (5,5).
Nedskrivningar av immateriella tillgångar om 56,7 Mkr.
Rörelseresultatet före nedskrivningar blev -1,7 Mkr (5,5).
Resultatet efter skatt blev -54,6 Mkr (5,7).
Resultatet per aktie blev -7,45 kronor (0,78).
Eget kapital/aktie var vid periodens utgång 27,06 kronor (34,56).
Soliditeten var 63 % (56).
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2009.

Fjärde kvartalet
Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 93,3 Mkr (167,1).
Rörelseresultatet blev -60,6 Mkr (-9,6).
Rörelseresultatet före nedskrivningar blev -3,9 Mkr (-9,6).
Resultatet efter skatt blev -55,1 Mkr (-6,6).
Resultatet per aktie blev -7,52 kronor (-0,90)."

 
« Tillbaka