Novotek: Negativt utfall i skiljedom
2010-01-05

"DOMSLUT I SKILJEDOM MELLAN NOVOTEK SVERIGE OCH UTLÄNDSK KUND

Novotek Sverige AB har varit involverad i en tvist med en utländsk kund rörande leveransen av en större anläggning, utförd under 2007.

Förhandling i detta skiljedomsmål har pågått under hösten 2009 och dom har nu meddelats.
Resultatet från skiljedomen har inte utfallit enligt förväntan och gjorda reserveringar har visat sig otillräckliga. Resultatet under fjärde kvartalet kommer därför att belastas med i storleksordningen 4 MSEK, vilket är i linje med vad som tidigare indikerats vid ett negativt domslut. Den exakta påverkan på resultatet kommer att redovisas i årsbokslutet då alla delar av domen analyserats."

 
« Tillbaka