Consilium: Fortsatt stark försäljning
2010-01-22

"Consilium under januari - december 2009

Nettoomsättningen för Consilium minskade med 2% jämfört med föregående år och uppgick till 912,2 MSEK (934,1).

Orderingången minskade med 21
procent till 879,6 MSEK (1.115,7).

Orderstocken per 31 december uppgick till 682 MSEK.

För 2010 förväntas nettoomsättningen öka till mer än 1.000 MSEK."
 
« Tillbaka