SeaNet: Ny driftsättning av fartyg!
2010-01-14

"Seanet driftsätter GSM och internet på grekiska fartyget M/S Ionian Queen

Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har driftsatt GSM-kommunikations-tjänster och bredband på passagerarfartyget M/S Ionian Queen, som drivs av det grekiska färje-rederiet Endeavor Lines. Färjan M/V Ionian Queen, med passagerarkapcitet 1725 personer och 800 fordon, trafikerar sträckan Patras i Grekland och Brindisi i Italien dagligen.

Inklusive M/S Ionian Queen, har Seanet per den 15 januari 2010 kommunikationslösningar för 26 fartyg i drift (13 per den 15 januari 2009), vilka löpande ger trafikintäkter. Lansering av GSM-tjänster och WiFi ombord på fartyget ger passagerare och besättning möjlighet att nyttja sin vanliga GSM- telefon till sjöss samt att använda internet."
 
« Tillbaka