Capilon: Strategiskt ramavtal!
2010-01-18

"TermoRegulator tecknar strategiskt ramavtal värt 75 MSEK från vitvaruindustrin

TermoRegulator tecknar ett strategiskt, treårigt ramavtal värt ca 75 MSEK årligen med Whirlpool Europe. TermoRegulator, i Motala, ska tillverka tunnplåtsdetaljer till kvalificerade, inbyggnadsbara mikrovågsugnar för den europeiska marknaden. Whirlpool är redan idag TermoRegulators största kund och ramavtalet innebär att TermoRegulators försäljning till Whirlpool kommer att öka under 2010 jämfört med 2009.

– Idag har TermoRegulator med detta ramavtal, och tack vare ett avslutat och framgångsrikt omstruktureringsprogram, visat att det går alldeles utmärkt att bedriva nischad, högautomatiserad tillverkning i Sverige, även i den krävande vitvaruindustrin och även i konkurrens med aktörer från så kallade lågkostnadsländer, säger Alex Molvin, VD, Capilon.

Det treåriga ramavtalet ligger väl i linje med TermoRegulators strategiska inriktning att vara en nära samarbetspartner till företagets kunder vid utveckling, tillverkning och distribution av kvalificerade tunnplåtsdetaljer.

– Vi är mycket nöjda över ramavtalet som är värt ca 75 MSEK årligen och ser fram emot det fortsatta nära strategiska samarbetet med Whirlpool Sweden. Genom att TermoRegulator är med från produktutveckling till produktionsanpassning och produktion kan vi erbjuda våra kunder hög kostnadseffektivitet, leveransprecision och kvalitet, säger Patrik Jonsson, VD, TermoRegulator.

TermoRegulator har under de senaste två åren genomfört och avslutat ett framgångsrikt omstruktureringsprogram, inriktat på bland annat lean produktion och förbättrad produktivitet.

TermoRegulator i Motala är ett affärsområde i Capilon-koncernen. TermoRegulator har en verksamhet som bedrivs i tre affärsområden: TermoRegulator, Kvarnmon Hydraulics och eC ErgoTronic. Termoregulator är ledande i Sverige inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation, värme, energi och inredning. Kvarnmon Hydraulics i Hudiksvall utvecklar, tillverkar och marknadsför hydrauloljetankar i tunnplåt för mobila applikationer till maskinbyggarkunder i transport- och verkstadsindustrin. eC Ergotronic i Färila utvecklar, tillverkar och marknadsför programstyrda och manuella lägesställare för förbättrad produktivitet och arbetsmiljö till kunder i verkstadsindustrin. TermoRegulator har 102 anställda och en rullande 12 månaders omsättning som, per 30 september 2009, uppgick till 127 MSEK."

 
« Tillbaka