Capilon: Högintressant förvärv!
2009-12-17

"Capilon förvärvar Scanacon – ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering

Capilon AB (publ), listat på First North, har idag tillsammans med företagsledningen i miljöteknikföretaget Scanacon tecknat ett slutgiltigt aktieöverlåtelseavtal avseende förvärv av Scanacon för en köpeskilling om totalt 59 MSEK. Tillträde beräknas ske i februari 2010. Scanacon är ett världsledande miljöteknikföretag inom syrahantering i metallbearbetnings-industrin. Capilons ägarandel uppgår till 94 % och finansieras genom huvudsakligen egna medel samt banklån. Scanacon skapar ett nytt, självständigt affärsområde i Capilon och bidrar till en ökad rörelsemarginal och ett förstärkt kassaflöde.

Scanacon utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster inom analys, filtrering, cirkulation, syraåtervinning, och spillvattenrening för styrning av betningsprocessen vid främst rostfri stålproduktion. Scanacon erbjuder kunder som stålproducenter en förbättrad miljöpåverkan, ökad produktivitet och kvalitet, samt minskade kostnader. Företaget har idag en världsmarknadsandel på ca 90 % inom sitt produktsegment.

Scanacons omsättning 2008 uppgick till 116 MSEK med ett rörelseresultat på 29 MSEK. Scanacon är ett skuldfritt företag och har under perioden 2005-2008 haft ett genomsnittligt rörelseresultat på 13 MSEK med en rörelsemarginal på 15 %. För 2009 beräknas rörelseresultatet bli lägre än genomsnittligt rörelseresultat.

– Scanacon är ett imponerande företag som med svensk miljöteknik lyckats erövra världsmarknaden i sin marknadsnisch inom rostfri stålproduktion. Scanacon höjer lönsamheten i Capilon och ligger i linje med vår strategi att förvärva produktbolag med hög exportandel, säger Capilons VD, Alex Molvin.

Scanacon har idag en jämn intäktsfördelning mellan Asien, Europa samt Nord- och Sydamerika. Marknadstillväxten är högst i Asien, framför allt i Kina. Eftermarknadsförsäljningen uppgår till ca 35 % av omsättningen. Scanacon har under hösten tagit nya projektaffärer värda 30 MSEK för leverans under 2010.

– Ordersituationen inför 2010 ser mycket bra ut och vi tog till exempel nyligen en större order i Indien. Jag ser fram emot att fortsätta realisera företagets stora utvecklingspotential som finns på befintliga och nya marknader samt med utveckling av nya produkter, säger Scanacons VD, Magnus Lindberg.

Scanacon grundades 1982. Scanacon har huvudkontor i Sollentuna med försäljnings- och servicekontor i Hong Kong och Shanghai, Kina samt Hartville, USA. Företaget har sammanlagt 30 anställda. För mer information, besök gärna www.scanacon.com."

 
« Tillbaka