Precomp Solutions: Lovande rapport!
2009-11-18

"Delårsrapport januari - september 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 81,8 MSEK (131,2)
• Rörelseresultatet uppgick till -5,8 MSEK (-2,7)
• Resultat efter finansiella poster uppgick till +7,5 MSEK (-5,9) inkl ackordsvinst på 15,6 MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till +7,8 MSEK (-4,2)
• Resultatet per aktie uppgick till +0,07 SEK


Allmänt om Precomp Solutions AB

Precomp Solutions AB är ett av Europas ledande företag avseende verktygstillverkning och tillverkning av precisionskomponenter. Precomp Solutions kärnverksamhet baseras på finklippningskompetensen, men vi erbjuder även våra kunder komplexa automatstansade detaljer. Precomp Solutions erbjuder kunderna innovativa helhetslösningar från utvecklingsfas med engineering-tjänster till serietillverkning och montering av komplexa precisionskomponenter.


Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2009

Enligt den kontrollbalansräkning företaget fastställde per 2009-03-31 hade mer än halva bolagets registrerade aktiekapital förbrukats. Årsstämman 2009 beslutade om nedsättning av bolagets registrerade aktiekapital med 21,9 MSEK för täckande av förlust. Dessutom har en nyemission om 11,3 MSEK genomförts och kombinerat med övriga rekonstruktionsåtgärder är bolagets registrerade aktiekapital åter intakt. En extra bolagsstämma hölls den 20 augusti för att fastställa ny kontrollbalansräkning.

Utbetalning av ackordslikvid till bolagets leverantörer har genomförts under juli månad. Den 6 augusti avslutades företagsrekonstruktionen, se även pressrelease daterad 2009-08-07. Att rekonstruktionen blev avslutad helt enligt plan har uppskattats av såväl leverantörer som kunder, förtroendet för oss som bolag steg betydligt efter den avslutade rekonstruktionen.


Lanseringen av vår patentsökta metod för att minska vankanten (mindre materialåtgång) samt samarbetet med SSAB och Uddeholm med bearbetning av höghållfast material har rönt stort intresse och inneburit att bolaget blivit ”first preferred supplier” i flera större kundprojekt. Precomp Solutions har med patentet och inriktning på höghållfast material blivit en strategisk teknisk partner som väl svara upp på kundernas krav på morgondagens produkter t ex lätta komponenter/system till eldrivna fordon.


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den breda lanseringen av våra nyheter har skett i samband med underleverantörsmässa på Elmia i Jönköping den 10-13 november och på mässan ”Otomotiv” i Istanbul den 12-15 november. Att delta på dessa mässor med egen monter visar tydligt att bolaget är tillbaka med full kraft och vi kan ha fokus på nya affärer, både roligt och inspirerande för hela organisationen."
 
« Tillbaka