SeaNet: Kraftigt ökad försäljning och mycket lovande rapport!
2009-11-13

SeaNet Maritime Communication AB: Delårsrapport juli - september 2009

Förstärkt position och intjäningsbas

Verksamheten i sammandrag
* Omsättningen för tredje kvartalet ökade till 5,1 MSEK (1,1 MSEK)
* Periodens resultat för kvartalet uppgick till -1,5 MSEK (-9,1 MSEK) före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) och -3,0 MSEK (-16,0 MSEK) före skatt
* Omsättningen för årets första nio månader ökade till 7,4 MSEK (1,2 MSEK)
* Periodens resultat för årets första nio månader uppgick till -14,3 MSEK (-20,9 MSEK) före avskrivningar och finansiella poster (EBITDA) och -19,5 MSEK (-28,0 MSEK) före skatt
* Seanet har genomfört en minskning av aktiekapitalet under perioden


Väsentliga händelser efter periodens slut
* Styrelsen i Seanet har beslutat kalla till en extra bolagsstämma den 13 november och där föreslå beslut om nyemission om 28,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen är garanterad i sin helhet
* Seanet har flyttat till mer ändamålsenliga lokaler och därmed
reducerat hyreskostnaden till hälften"


 
« Tillbaka