Consilium: Klart godkänd rapport!
2009-11-19

"Delårsrapport januari – september 2009 för Consilium AB (publ)

- Orderingången uppgick till 715,1 MSEK (873,7)
- Nettoomsättningen uppgick till 673,2 MSEK (672,0)
- EBITDA uppgick till 60,0 MSEK (77,9)
- EBIT uppgick till 37,0 MSEK (55,6)
- EBT uppgick till 33,3 MSEK (44,6)
- Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter exkl minoritetsintresse uppgick till 1,52 SEK (2,28)
- Affärsområdena Brand & Gas och Navigation har slagits ihop till ett affärsområde, Consilium Marine & Safety"
 
« Tillbaka