Duroc: Förhållandevis stark rapport!
2009-11-04

"Duroc - Delårsrapport januari-september 2009

"Vår uppfattning är att den närmaste framtiden alltmer kommer att handla
om att kombinera möjligheter med försiktighet."
_____________________________________
Årets första nio månader har präglats av kraftigt fallande orderingång
och kostnadsreduceringar. Investeringsklimatet har varit kärvt. Vi
planerar för en fortsatt period av låga efterfrågenivåer. Flera av våra
kunder har dock rapporterat ökad aktivitet på sina marknader i slutet av
perioden. Genomförda kostnadsreduceringar har hittills i år gett
besparingar på 45 Mkr, varav 20 Mkr avser det senaste kvartalet. Vi har
god kostnadskontroll.


Nettoomsättningen uppgick under delårsperioden till 291,4 Mkr (530,9).
Rörelseresultatet blev 2,2 Mkr (15,1).
Resultatet efter skatt blev 0,5 Mkr (12,3).
Resultatet per aktie blev 0,07 kronor (1,68).
Eget kapital/aktie var vid periodens utgång 34,5 kronor (35,4).
Soliditeten var 67 % (57).

Tredje kvartalet

Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 80,4 Mkr (163,5).
Rörelseresultatet blev 0,1 Mkr (7,5).
Resultatet efter skatt blev -0,1 Mkr (5,9).
Resultatet per aktie blev -0,01 kronor (0,81)."
 
« Tillbaka