Capilon: Godkänd rapport
2009-11-03

"Capilon AB: Capilon AB (publ): Delårsrapport januari - september 2009

* Nettoomsättning 326,1 (411,7) MSEK
* Rörelseresultat 3,6 (10,8) MSEK
* Resultat efter skatt 0,7 (6,0) MSEK
* Resultat per aktie 0,18 (1,74) SEK
* Eget kapital per aktie 28,37 (32,17) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden

* Capilons kassaflöde förstärktes och uppgick till 29 MSEK
* Alcopropeller tog största ordern någonsin värd 16 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperioden

* Capilon tillfördes totalt 46 MSEK genom avslutad
konvertibelemission och en riktad nyemission
* MJP Waterjets tog två order värda totalt 60 MSEK"

 
« Tillbaka