Lagercrantz: Incitamentsprogram fulltecknades!
2009-09-30

"Aktierelaterat incitamentsprogram fulltecknades

Det av årsstämman 2009 beslutade incitamentsprogrammet för ledande
befattningshavare i Lagercrantzkoncernen om maximalt 255 000 köpoptioner
på återköpta aktier av serie B fulltecknades. Totalt kommer programmet
med tilldelning under 2009 att omfatta 23 medarbetare i koncernen.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris om 2,00 SEK per
köpoption, vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en
värdering utförd av Nordea Bank AB (publ), Corporate Finance.
Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 31,10 SEK (vilket motsvarar
120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 7 september-
18 september 2009). Lösen kan ske under tre tillfällen fram till och med
den 30 september 2012.

Stockholm den 30 september 2009

Lagercrantz Group AB (publ)"
 
« Tillbaka