Consilium: Order på navigationssystem!
2009-10-02

"Consilium får navigationsorder på 5 MSEK i Kina

Consilium Navigation har fått order att leverera navigationssystem till sex container- fartyg om vardera 3.100 TEU som byggs i Kina för europeiska rederier. Ordervärdet uppgår till ca 5 MSEK. Fartygen kommer att levereras 2010 – 2011.

– Consiliums affärsutvecklingsportfölj innehåller idag bland annat satsningen på brandlarm för tåg och tunnelbanor, brand- och gaslarm för offshore, emissionssystem för mätning av utsläpp av rökgaser från fartyg samt bryggsystem för fartyg. Försäljningen av bryggsystem för fartyg förväntas successivt bidra till en betydande volymökning, säger Ove Hansson, Verkställande direktör och koncernchef."


 
« Tillbaka