Consilium: Starka försäljningssiffror för jan - sept
2009-10-16

Observera att orderingången åter igen ligger högre än nettoomsättningen, vilket är mycket positivt (se nedan)!

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


"Consilium under januari - september 2009

Redovisning av nettoomsättning och orderingång har anpassats till den nya organisationen.

Nettoomsättningen för Consilium var i nivå med föregående år och uppgick till 673,2 MSEK (672,0).

Orderingången minskade med 18 procent till 715,1 MSEK (873,7).

Orderstocken uppgick till mer än 750 MSEK och är 3% större än föregående år, och 6% större än vid årets början."

 
« Tillbaka