Precomp Solutions: Mycket intressant projekt!
2009-09-28

"Precomp Solutions i ett gemensamt projekt med Uddeholm och SSAB

Precomp Solution AB, Uddeholm Tooling AB och SSAB Tunnplåt AB startar ett gemensamt projekt i syfte att reducera kostnaderna och förbättra miljön genom användande av höghållfasta material i samband med finklippning av höghållfast plåt.

Finklippningstekniken ger möjlighet att tillverka komponenter med högre precision och bättre kvalitet än konventionella tillverkningsmetoder – och till lägre totalkostnad. I särskilda finklippningspressar tillverkas komponenter i stål, rostfritt, mässing, koppar och aluminium.

Vid finklippning kan försänkningar, bockningar och präglingar utföras i samma moment som själva klippningen. Detta innebär att antalet operationer kan reduceras, vilket har stor betydelse för den totala produktionsekonomin. I situationer där en plåtkomponent utsätts för dynamisk påfrestning eller används som en funktionsyta, exempelvis i kugghjul, krävs finklippning för att leva upp till den höga kvalitetsnivå som applikationen kräver.

Andra exempel på sådana detaljer där man idag använder finklippningsteknik är komponenter till växellådor samt till bilsätes- och bältesdetaljer. I de detaljer där även höga krav ställs på hållfastheten, tillkommer i många av fallen en värmebehandling av komponenten.

I det nya och gemensamma projektet vill vi utreda möjligheterna och gränserna att istället för konventionell plåt, finklippa höghållfasta material och därigenom rationalisera bort den efterföljande härdningsprocessen och sänka detaljvikten, vilket i slutändan även leder till minskad vikt i själva fordonen.

Denna rationalisering innebär, förutom en betydande kostnadsreduktion, även positiva effekter ur miljösynpunkt. Bland de faktorer som idag har en negativ inverkan på miljön är transport av material och värmebehandlingen som sådan.

I detta projekt kommer även miljövänliga alternativa klippoljor att testas. Dagens klor-baserade klippoljor, avsedda för finklippning, kommer med stor sannolikhet att förbjudas i framtiden. Därför är det absolut nödvändigt att redan idag finna miljövänliga alternativ med motsvarande goda egenskaper. Resultaten från dessa försök är tänkt att framgent gälla som rekommendationer för finklippning, oavsett om det handlar om klippning av mjuka eller höghållfasta material.

Det nya projektet kommer att behandla hela finklippningsprocessen, vilket även förstås och belyses av vilka intressenter som ingår i projektet, nämligen:
• Precomp Solution AB, Ulricehamn (Verktygstillverkare tillika producent) www.precomp.com
• Uddeholm Tooling AB, Hagfors (Producent verktygsmaterial) www.uddeholm.com
• SSAB Tunnplåt AB, Borlänge (Producent höghållfast plåt),
www.ssab.com"
 
« Tillbaka