Precomp Solutions: Banbrytande ny teknik patenterad!
2009-09-09

"Banbrytande klippteknik nyligen patenterad hos Precomp Solutions AB

Under de två sista åren har engineeringavdelningen på Precomp Solutions AB utvecklat en banbrytande klippteknik som i vissa fall minskar materialåtgången med upp till 30 %.

Att det innebär lägre kostnader för material är en omedelbar effekt men metoden innebär även en klar förbättring för miljön p g a minskad materialåtgång och lättare transporter. Dessutom får kunden en produkt med bättre hållbarhet.

För det fåtal kunder som den nya metoden presenterats för har intresset varit stort och omgående resulterat i nya projekt med utgångspunkt från Precomps nya klippmetod.

En kortare beskrivning av metoden finns på bifogad pdf-fil.

Med denna nya teknik så går vi in i ett teknikskifte och tillsammans med våra kunder i en ny generation av produktutveckling.

Ulricehamn 2009-09-09
Lars-Olof Bergsten, VD"

 
« Tillbaka