Consilium: Fortsatt ökad nettoomsättning!
2009-09-15

"Consilium under januari - augusti 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 3 procent jämfört med
föregående år och uppgick till 587,5 MSEK (572,4). Orderingången
minskade med 23 procent till 554,4 MSEK (720,2)."
 
« Tillbaka