SeaNet: Viktig genombrottsorder!
2009-09-03

"Seanet erhåller sin första order från handelsflottan

Seanet Maritime Communications AB (publ.), noterat på First North, har erhållit sin första order avseende GSM-tjänster till ett handelsfartyg. Kunden, som är en ledande redare inom offshore-industrin i Sydostasien, driver för närvarande en handelsflotta med mer än 50 fartyg.

Seanet har erhållit sin första order för leverans till ett handelsfartyg. Avtalet innehåller en order på kommunikationslösningar för ett fartyg samt en avsiktsförklaring till ett utökat samarbete så snart det första fartyget är installerat och kommunikationssystemet är igång.

Kunden är ett asiatiskt rederi, med mer än 50 fartyg i drift, som fokuserar på leveranser och byggnation till offshore-industrin. Seanets GSM-tjänster kommer att möjliggöra för besättningen ombord att kommunicera via sina vanliga GSM-telefoner. De kommer att kunna använda kontantkort från Seanet och dess partner Globe Telecom, som kallas Sea2shore. Med dessa kontantkort kommer sjömän att kunna ringa och skicka textmeddelanden ombord till mer attraktiva tariffer än med sina befintliga mobilabonnemang.

- Det här är vårt första avtal inom handelsflottan. Det finns ett mycket stort antal fartyg inom detta segment som har ett stort behov av bättre kommunikationstjänster ombord. Vår ambition är att bli en av de största leverantörerna inom detta segment, säger Klas Lundgren, VD för Seanet.

Seanet installerar och driver mobiltelefoni samt bredband ombord på färje-, kryssnings-och handelsfartyg. C-Cell är Seanets fartygsanpassade, småskaliga GSM-miljö för passagerarfartyg, som ger passagerare möjlighet att använda sin mobiltelefon ombord. M-Cell är Seanets GSM-lösning för handelsfartyg. C-Spot är Seanets Wi-Fi-tjänst som ger passagerare tillgång till Internet-caféer och, med bärbara datorer, trådlös åtkomst till Internet ombord, via satellit.

Seanet har i dag 40 avtal om kommunikationslösningar för fartyg och 22 i drift."
 
« Tillbaka