SeaNet: Mycket lovande rapport!
2009-08-28

"SeaNet: Delårsrapport april - juni 2009

Verksamheten i sammandrag

• Omsättningen för kvartal två uppgick till 1,8 MSEK (0,1 MSEK)
• Periodens resultat för kvartal två uppgick till -7,9 MSEK (-6,3 MSEK)
• Omsättningen för första halvåret uppgick till 2,4 MSEK (0,1 MSEK)
• Periodens resultat för första halvåret uppgick till -16,5 MSEK (-12,0
MSEK)
• Seanet driftsatte den nya systemplattformen från Ericsson och
migrerade samtliga fartyg
• Seanet ingick ett strategiskt partnerskap med Globe Telecom rörande
kontantkort
• Seanet förlängde och utökade avtal med Moby Lines
• Seanet lanserade roaming med bl.a. med italienska Wind och Vodafone
Spanien
• Seanet driftsatte nya mobilsystem på fartygen Funchal, Arion, Danea,
Polaris, Ventouris och ElliT
• Seanet hade vid periodens utgång 22 fartyg driftsatta
• Seanet genomförde en nyemission som gav 15,6 MSEK före
emissionskostnader
• Seanets styrelse förstärktes med två ledamöter, Patrik Salén och
Gillis Cullin

Väsentliga händelser efter periodens slut

• Seanet redovisade sin första månad med ett positivt resultat, en
målsättning som bolaget kommunicerade under hösten 2008
• Seanets intäkter för juli månad var högre än för hela 2008 samt högre
än för hela Q2 2009
• En kontrollbalansräkning upprättades per den 30 Juni 2009. Denna visade att bolagets egna kapital ej understeg 50 % av det registrerade aktiekapitalet"
 
« Tillbaka