Capilon: Föreslår offensiv konvertibelemission
2009-08-13

"Capilon AB: Capilon AB (publ): föreslår konvertibelemission om ca 60 MSEK för ytterligare investeringar

Capilon, som genomförde sitt senaste företagsförvärv i juni 2009,
utvärderar för närvarande ett flertal mycket intressanta
företagsförvärv, vilka kan komma att genomföras under de närmaste
tolv månaderna. För att säkerställa finansiering av kommande
företagsförvärv eller organiska tillväxtmöjligheter avser Capilon att
kalla till extra bolagsstämma den 10 september 2009. Styrelsen
föreslår bolagsstämman att besluta om emission av konvertibler om ca
60 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare. De potentiella
företagsförvärven skulle komplettera och stärka Capilons övriga
verksamhet och förväntas höja lönsamheten i koncernen.

- Tack vare rådande affärs- och finansieringsklimat, ger
konvertibelemissionen oss möjlighet att förvärva lönsamma
industriföretag med tydlig utvecklingspotential till attraktiva
värderingar, säger Capilons VD, Alex Molvin."

 
« Tillbaka