Consilium: Klart godkänd rapport!
2009-08-24

"Delårsrapport januari - juni 2009 för Consilium AB (publ)

- Orderingången uppgick till 430,2 MSEK (485,0)
- Nettoomsättningen uppgick till 441,8 MSEK (435,1)
- EBITDA uppgick till 46,0 MSEK (52,1)
- EBIT uppgick till 28,7 MSEK (37,9)
- EBT uppgick till 24,9 MSEK (32,0)
- Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter uppgick till 1,21 SEK (1,80)"
 
« Tillbaka