Consilium: Fin order!
2009-08-25

"Consilium får order på brandlarms- och gasdetekteringssystem

Consilium har fått order om att leverera brandlarms- och gasdetekteringssystem till ett 40-tal fartyg som byggs i Korea. Totalt uppgår ordervärdet till cirka 12 MSEK.

Fartygen, som byggs vid ett flertal koreanska varv, består av en blandning av containerfartyg, produkttankers, råoljetankfartyg och biltransportfartyg. Leverans kommer att ske under perioden 2009-2011 och slutanvändarna är huvudsakligen rederier baserade i Europa.

- Consiliums ställning på marknaden är fortsatt stark. Kunderna väljer våra system när säkerheten står i fokus, vilket vi fortsätter att se i vår orderingång, säger Ove Hansson, vd för Consilium.

CONSILIUM AB (publ)"


 
« Tillbaka