Capilon: Stark rapport!
2009-08-25

"Capilon AB: Capilon AB (publ): Delårsrapport januari - juni 2009

* Nettoomsättning 244,5 (302,0)MSEK
* Rörelseresultat 12,7 (9,8) MSEK
* Resultat efter skatt 8,8 (5,1) MSEK
* Resultat per aktie 2,52 (1,47) SEK
* Eget kapital per aktie 30,53 (31,91) SEK


Väsentliga händelser under rapportperioden

* Positiv resultatutveckling i Österby Marine
* Förvärv av Kvarnmon Group i juni 2009


Väsentliga händelser efter rapportperioden

* Förslag till konvertibelemission om ca 60 MSEK"

 
« Tillbaka