Seanet: Vinst under juli!!
2009-08-05

"Seanet visar första månaden med positivt resultat

Under juli 2009 månad visar Seanet för första gången, sedan bolagets bildande 2005, ett positivt resultat på månadsbasis. Utvecklingen förklaras av en ökande intäktsbas, utökad marknadsföring och en ny systemplattform.

"Seanets marknadsposition har förbättrats under de senaste sex månaderna. Över 15 nya fartygskontrakt har tecknats, viktiga roamingavtal har avtalats och en ny systemplattform gör att vi nu är en av de fyra viktigaste leverantörerna av mobila tjänster till sjöfartsnäringen. Förutsättningarna är mycket goda att bli en maritim mobiloperatör som växer snabbare än våra konkurrenter. Jag ser med tillförsikt fram emot augusti som normalt är vår bästa månad samt resten av 2009", säger Klas Lundgren, VD Seanet.

Hittills är det framförallt kryssningsfartyg och färjor som installerat och använt sig av Seanets tjänster. Seanet intensifierar nu satsningen på att marknadsföra sina tjänster till slutkonsument på befintliga fartyg samt att bearbeta nya kundsegment, såsom handelsflottan.

"Med den nya systemplattformen från Ericsson och nya samarbetsavtalet med Globe Telecom som medger att vi får kunder med Seanets kontantkort, kan vi nu intensifiera arbetet med att bearbeta slutkunden samt öka antalet fartyg med våra tjänster. Vi ser en stor potential i handelsflottan som kommer att innebära ett jämnt intäktsflöde över hela året. Idag har cirka 1 procent av världens handelsfartyg GSM-tjänster ombord, möjligheterna är väldigt stora", säger Seanets VD Klas Lundgren.

I april 2009 skulle Seanets nya systemplattfrom från Ericsson driftsättas. Planen var att migrera över till Ericssons basstationer på samtliga fartyg under april månad och därefter utöka med nya fartyg. Denna migrering tog längre tid än förväntat och var inte fullt genomförd innan slutet av juni. Den 18 juni installerades den sista komponenten i systemet och därefter har Seanet ett system byggt på Ericssons plattform.

Totalt har Seanet 39 kontrakt på kommunikationslösningar för fartyg. På grund av förseningen har Seanet i dagsläget endast 22 fartyg i drift. Intäkterna per månad växer nu mycket snabbt och juli månad visar vinst för första gången."
 
« Tillbaka