Novus Finans: Konkurs!
2009-06-30

Idag fick vi tyvärr besked om att Novus Finans har försatts i konkurs. Mycket beklagligt och tråkigt! Innehavets andel av portföljen uppgick till 4,3 % vid årsskiftet)

Novus Finans hade en affärsidé som mycket väl hade kunnat bli mycket framgångsrik, om bolaget hade hunnit växta sig starkare innan finanskris och djup lågkonjunktur kom med full kraft under 2008. Så här såg affärsidén ut:
”En unik investering för dig som vill kombinera hög avkastning med bra riskspridning
Novus Finans AB siktar på att bli ett marknadsledande riskkapitalbolag inom segmentet mindre och medelstora bolag i Norden. Detta ska uppnås genom att skapa värden i varje enskild investering som uppnås genom att tillföra kapital, kunskap och bidra till att utveckla företagen. Varje investering följs av en noggrann analys. Viktiga kriterier är naturligtvis bra ledning, en klar och tydlig utvecklingsplan inkluderat exit, dvs. marknadsnotering eller uppköp.
”Utöver den egna portföljen är Novus Finans AB även behjälplig med marknadsföring av nyemissioner till mindre och medelstora bolag. Novus Finans fyller ett tomrum på marknaden beträffande nyemissioner av bolag i relativt tidiga skeden. Novus Finans AB kommer att fokusera på marknadsföringen av så kallade privata emissioner. Våra kunder erbjuds genom vårt nätverk en unik möjlighet att investera direkt i attraktiva projekt som ej finns tillgängliga på marknaden.”

Vår kommentar: Novus Finans ”blev sittande” med en aktieportfölj innehållande endast onoterade bolag när finanskris och lågkonjunktur kom. Samtidigt föll marknaden för bolagets övriga produkter (se ovan) ihop som ett korthus. Situationen blev ohållbar och konkursen tyvärr oundviklig.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


 
« Tillbaka