Capilon: Österby Gjuteri minskar personalen med 25 st, ger kostnadsreduktion på 10 MSEK
2009-07-01

"Capilon AB: Capilon AB (publ): Österby Gjuteri minskar produktionskapaciteten

Österby Marines affärsområde Österby Gjuteri minskar
produktionskapaciteten för att möta en förväntat lägre omsättning
under andra halvåret 2009. Den planerade anpassningen innebär
personalneddragning om 25 anställda vid företagets fabrik i
Österbybruk. Åtgärderna reducerar företagets fasta kostnader och
beräknas att medföra en besparing på 10 MSEK på årsbasis. Åtgärderna
medför omstruktureringskostnader av engångskaraktär, som beräknas att
belasta rörelseresultatet under tredje kvartalet 2009 med 3 MSEK.

Österby Gjuteris rörelseresultat för andra kvartalet 2009 bedöms ha
överträffat budget.

- Under andra kvartalet har Österby Gjuteri haft en positiv
verksamhetsutveckling tack vare förbättringsprogrammet Projekt +30.
Vi vill förlänga denna trend och agerar därför nu genom att anpassa
kostnaderna till en lägre orderingång, säger Österby Marines VD, Hans
Andersson.

Personalneddragningen kommer att genomföras i september 2009.
Besparingen av kapacitetsanpassningen uppnår full effekt under fjärde
kvartalet 2009. Fackliga förhandlingar är redan slutförda med IF
Metall.

Österby Gjuteris försäljningsnedgång under andra halvåret 2009 beror
på minskad orderingång från externa kunder inom främst cellulosa- och
stålindustrin. Österby Gjuteris största kund, MJP Waterjets, som är
ett självständigt affärsområde inom Österby Marine, går däremot mot
strömmen och förväntas ge en fortsatt god orderingång framöver.
Österby Marine har idag en total orderstock på 250 MSEK och företaget
förväntas att ha en hög omsättningstakt under 2009."


 
« Tillbaka