Precomp Solutions: Nyemissionen fulltecknad!
2009-06-30

"Precomp Solutions nyemission fulltecknad

Precomp Solutions AB har nyligen avslutat en företrädesemission av aktier genom vilken bolaget tillförs 11,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Sammanlagt tecknades 35 833 415 aktier med stöd av företrädesrätt, motsvarande 44,2% av antalet aktier. Vidare tecknades 227 198 aktier med stöd av subsidiär företrädesrätt. Totalt tecknades 44,5% av det totala antalet aktier i emissionen. Resterande aktier tecknas av emissionsgaranten.

Företrädesemissionen är därmed fulltecknad och ökar antalet aktier med 81 016 518, varav 6 806 175 aktier av serie A och 74 210 343 aktier av serie B.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier. Handel i nya aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 24 juli 2009.

Ulricehamn 2009-06-30

Precomp Solutions AB (publ)"
 
« Tillbaka