Capilon: Flyttar produktion med positiv resultateffekt!
2009-06-22

Capilon AB: Capilon AB (publ): Kvarnmon Hydraulics flyttar produktionen till Motala

Kvarnmon Hydraulics, som är ett affärsområde i Kvarnmon Group, kommer
att flytta produktionen av hydrauloljetankar från Jättendal till
TermoRegulator i Motala. Kvarnmon Group förvärvades i juni av
TermoRegulator och produktionsflytten skapar kostnadssynergier som
påverkar rörelseresultatet positivt med 2 MSEK årligen. Tack vare
TermoRegulators högautomatiserade produktionsapparat kan Kvarnmon
Hydraulics dessutom genomföra en internationell marknadsexpansion.
Totalt berörs 8 anställda av produktionsflytten och de har samtliga
erbjudits fortsatt anställning i TermoRegulator. Kvarnmon Hydraulics
kommer att koncentrera teknikutveckling, marknadsaktiviteter och
administration till Hudiksvall. Produktionsflytten planeras vara
slutförd under hösten 2009.

TermoRegulator i Motala är ledande inom tillverkning och
sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer med kunder inom branscher som
vitvaror, fordon, ventilation, värme, energi och inredning.
TermoRegulator har 85 anställda. TermoRegulator har ett helägt
dotterbolag, Kvarnmon Group i Hudiksvall. Kvarnmon Group med
affärsområdena Kvarnmon Hydraulics och eC Ergotronic har 20
anställda."


 
« Tillbaka