Consilium: Fortsatt tillväxt!
2009-06-16

"Consilium under januari - maj 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 5 procent jämfört med
föregående år och uppgick till 366,2 MSEK (347,6). Orderingången
minskade med 9 procent till 379,5 MSEK (417,9). Orderingången är
fortsatt större än nettoomsättningen och orderstocken per 31 maj 2009 är
ca 100 MSEK större än vid motsvarande tidpunkt föregående år."
 
« Tillbaka