SeaNet: Strategiskt partnerskap
2009-06-05

"Seanet och Globe Telecom ingår strategiskt partnerskapet för att erbjuda kontantkortsabonnemang till besättningar och passagerare på fartyg

Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har ingått ett strategiskt partnerskap med Globe Telecom Inc. för att gemensamt tillhandahålla kontantkortsabonnemang som erbjuder besättningar och passagerare på fartyg möjlighet att ringa och skicka textmeddelanden ombord.

Seanet, med beprövad expertis inom området för maritima GSM-tjänster, kommer från och med nu att samarbeta med Globe, en av de ledande telekomoperatörerna i Filippinerna, för att gemensamt erbjuda kommunikationstjänster till sjömän samt kryssnings- och färjepassagerare. Den nya tjänsten innebär att man enkelt och kostnadseffektivt kommer att kunna kommunicera via samtal eller SMS när man befinner sig ombord på handelsfartyg, färjor, kryssningsfartyg, yachts eller off-shore plattformar.

Enligt Seanets VD, Klas Lundgren, ger partnerskapet många nya möjligheter för Seanet. "För det första kommer vi att kunna erbjuda en utökad nytta, en kontantkortslösning, till besättningar och passagerarna på befintliga fartygsinstallationer. För resenären och besättningen erbjuder vi en GSM-tjänst som kan brukas även om deras hemmaoperatör inte har roaming ombord".

"Denna kontantkortslösning ger oss också en möjlighet att erbjuda tjänster till handelsflottan. Det finns idag uppskattningsvis drygt 150 000 handelsfartyg i världen. Dessa fartyg har typiskt sett en besättning på 15-20 personer som tillbringar största delen av sin tid till havs. Personalvård ombord är idag en central fråga för de flesta rederier och de välkomnar en tjänst som erbjuder enkel och billig kommunikation. Den egna mobiltelefonen ger också en mer personlig kommunkation än den gemensamma telefon som ofta finns på kommandorbryggan", säger Lundgren.

"Kommunikationshjälpmedel för kryssnings- och färjesegementet är en mycket konkurrensutsatt marknad men Seanet har lyckats ta sin egen marknadsandel genom att erbjuda en lättanvänd och prisvärd tjänst", säger Lundgren

Enligt Lundgren kompletterar Globe Seanet med sin befintliga infrastruktur för detaljhandeln, distribution av SIM-kort, kundvård, nuvarande närvaro på den filippinska marknaden och ett nät av återförsäljare med inriktning mot Filippinska medborgare utomlands (via automatisk påfyllnad av kontantkort) ingår.

"För Globe är partnerskapet med Seanet också fördelaktigt, eftersom det öppnar möjligheter för oss att nå det maritima segmentet för första gången. De filippinska medborgarna utomlands är ett viktigt affärsområde för oss. Vi tror att denna tjänst kommer stärka kundlojaliteten i detta viktiga segment och även nå användare av vår tjänst utanför vår normala räckvidd", säger Globes VD och koncernchef Ernest Cu."

 
« Tillbaka