Capilon: Förvärv!
2009-05-25

"Capilon AB: Capilon AB (publ): TermoRegulator förvärvar Kvarnmon Group

TermoRegulator, som är ett dotterbolag till Capilon AB (publ) listat
på First North, har tecknat ett intentionsavtal om att förvärva
Kvarnmon Group i Hudiksvall med affärsområdena Kvarnmon Hydraulics
och eC Ergotronic. Kvarnmon Groups prognos för 2010 är en omsättning
på 40 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) på 6 MSEK. Köpeskilling för
Kvarnmon Group utgörs av 5,5 MSEK kontant och 335 405 st aktier i
Capilon, vilket ger en utspädningseffekt om 8,9 %, beräknat på fullt
utspätt antal aktier. Baserat på senaste slutkurs i Capilon aktien på
14,50 SEK/aktie, motsvarar detta ett marknadsvärde på Kvarnmon Group
om totalt 10,4 MSEK. En mindre, rörlig tilläggsköpeskilling kan utgå
för 2010 och 2011.

Kvarnmon Hydraulics utvecklar, tillverkar och marknadsför
hydrauloljetankar i tunnplåt för mobila applikationer till
maskinbyggarkunder i transport- och verkstadsindustrin. eC Ergotronic
utvecklar, tillverkar och marknadsför programstyrda och manuella
lägesställare för förbättrad produktivitet och arbetsmiljö till
kunder i verkstadsindustrin. Kvarnmon Group har en exportandel på 50
% med försäljning i främst Europa och USA.

- Kvarnmon Group är ett höglönsamt, snabbväxande exportbolag som
dessutom tillför egna produkter till TermoRegulators verksamhet, i
linje med vår förvärvsstrategi, säger Capilons VD, Alex Molvin.

TermoRegulator i Motala har under senaste året aktivt sökt efter
högintressanta kompletteringsförvärv.
- Kvarnmon Group ger oss två nya affärsområden och skapar tydliga
intäkts- och kostnadssynergier och är ett bra exempel på att ett plus
ett kan bli tre, säger Patrik Jonsson, VD i TermoRegulator.

Kvarnmon Group i Hudiksvall, Hälsingland har 20 anställda och ägs av
Mikael och Svetlana Perman.
- Jag ser fram emot att fortsätta driva den internationella
expansionen i Kvarnmon Group, som kan förstärkas ytterligare genom
vår nya ägare, säger Mikael Perman, ägare och VD i Kvarnmon Group.

Förvärvet av Kvarnmon Group kommer att finansieras med egna medel,
lånefinansiering och genom att styrelsen utnyttjar bemyndigandet för
en apportemission om 335 405 st aktier. För mer information om
Kvarnmon Group besök gärna www.kvarnmon.se och www.ergocontrol.com." 
« Tillbaka