Duroc: Förvärv!
2009-06-01

"Duroc förvärvar enheten Hard and Special Steels av SSAB Tunnplåt AB

Duroc har idag tecknat avtal om att förvärva Hard and Special Steels
(HASS) av SSAB Tunnplåt AB i Luleå. Verksamheten utför kallvalsning och
klippning av plåt och omsätter 50-60 Mkr. Samtliga 28 anställda erbjuds
anställning i det nya bolaget.

- HASS passar väl in i Durocs affärsområde teknik/produktion, både
kompetens- och marknadsmässigt men även geografiskt, förklarar Durocs
koncernchef Erik Albinsson. Vi ser stora möjligheter att utveckla
verksamheten tillsammans med våra befintliga bolag, framförallt med det
vi har i Luleå.

- Vi ser förvärvet som en positiv möjlighet för Duroc att vidareutveckla
affärerna. Duroc har stor erfarenhet av att driva bolag i den här
storleksordningen, säger Bo Erik Pers, marknadschef vid SSAB Strip
Products i Luleå.

- Inom HASS finns ett stort kunnande och ett starkt varumärke. Vi vill
utveckla verksamheten genom att dels bredda produktutbudet samt dels öka
bearbetningen av marknaden. Vi kommer även att genomföra investeringar
för att ytterligare förbättra produktionskapaciteten och
produktkvaliteten, säger Erik Albinsson.

Duroc förvärvar inkråmet i Hard and Special Steels innefattande
maskininventarier, varulager och personal. Varumärket Lucoil ingår i
rörelsen. Affären är villkorad av att en del av personalen accepterar
anställning i det nya bolaget. Tillträde sker per den 15 juni."

 
« Tillbaka