Consilium: Fortsatt tillväxt!
2009-05-18

"ettoomsättningen för Consilium ökade med 8 procent jämfört med föregående år och uppgick till 307,4 MSEK (284,2). Orderingången minskade med 3 procent till 323,9 MSEK (333,7)."
 
« Tillbaka