Consilium: Godkänd rapport som bådar gott!
2009-05-12

"Delårsrapport januari - mars 2009 för Consilium AB (publ)

- Orderingången ökade med 6 procent till 255,0 MSEK (241,2)
- Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 231,3 (213,4)
- EBITDA uppgick till 25,5 MSEK (27,5)
- EBIT uppgick till 16,7 MSEK (20,6)
- EBT uppgick till 13,1 MSEK (17,5)
- Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till 0,66 SEK (0,98)"

Vår kommentar: Consiliums Q1-rapport ser svag ut vid en första anblick, men det finns många goda tecken både vad gäller omsättning som kostnader under resten av året. Under det första kvartalet drogs resultatet ned rejält av en reaförlust avseende försäljningen av den sista icke kärnverksamheten.

Rasmus Palmqvist
Placeringsansvarig
Sound Invest


 
« Tillbaka