SeaNet: Lovande rapport!
2009-05-08

"Delårsrapport januari - mars 2009

Verksamheten i sammandrag

· Omsättningen för kvartal ett uppgick till 0,5 MSEK (0,0 MSEK)
· Periodens resultat för kvartal ett uppgick till -8,6 MSEK (-5,9 MSEK)
I resultatet ingår kostnader:
- i samband med under perioden genomförd nyemission med 1,1 MSEK
- för installationer på nya fartyg med 0,7 MSEK
- för det avvecklade C-max-projektet med 0,6 MSEK (personalkostnader)
- för avskrivningar av installerad GSM-utrustning med 1,0 MSEK
· Seanet valde Ericsson som ny systemleverantör
· Seanet erhöll order från Ventouris ferries, Endeavor ferries och World
Cruise Agency om totalt 9 nya fartyg
· Seanet tecknade samarbetsavtal med Belgacom som internationell carrier
och signaleringsleverantör
· Seanet genomförde en nyemission som tillförde bolaget 15,3 MSEK före
emissionskostnader


Väsentliga händelser efter periodens slut

· Seanet har förlängt och utökat avtalet med Moby Lines till 2014
· Seanet har beslutat att genomföra en garanterad företrädesemission
· Seanet har kallat till en extra bolagsstämma den 20 maj 2009
· Seanet har lanserat ett roamingavtal med Wind i Italien
· Ib Andersen har anställts som Operations Director"
 
« Tillbaka