SeaNet: Lanserar roaming i Italien
2009-05-06

"Seanet lanserar roaming med italienska Wind

Seanet Maritime Communications AB (publ), listat på First North, har
tagit roamingrelationen med Wind, Italien, i kommersiell drift.
Driftsättningen bedöms öka Seanets intäkter med cirka 20% på den
italienska marknaden

Den 30 april togs relationen med Wind, Italien i kommersiell drift.
Detta betyder att Winds 16,9 miljoner kunder [1] kan använda Seanets
tjänst. Wind har en marknadsandel i Italien på cirka 20% [2], vilket ger
en kraftig ökning i potential för Seanet på den viktiga italienska
marknaden.

Bakgrund
Seanets primära intäkter kommer från de roamingrelationer som Bolaget
lanserar. Bolaget tecknar avtal med världens mobiloperatörer, genomför
tester och tar sedan relationen i kommersiell drift, varigenom denna
operatörs kunder kan använda Seanets tjänst och Seanet kan ta betalt för
den samma av kundens hemmaoperatör. Målet är att varje passagerare på
varje fartyg där Seanet installerar sin tjänst skall kunna nyttja
tjänsten.

Seanet täcker idag nio fartyg som trafikerar Italien. Dess hör till
rederierna Moby och Grimaldi. Under sommaren kommer installation, som
tidigare meddelats, också att ske på ytterligare fem fartyg från
rederierna Endevour Lines och Ventouris Lines. Under högsäsongen i
juni-september kommer därmed fjorton (14) fartyg att trafikera Italien."


 
« Tillbaka