Capilon: Godkänd rapport!
2009-05-08

"Capilon AB: Capilon AB (publ): Delårsrapport januari - mars 2009

* Nettoomsättning 117,2 (135,3) MSEK
* Rörelseresultat 1,6 (4,0) MSEK
* Resultat efter skatt 0,4 (3,5) MSEK
* Resultat per aktie 0,01 (0,10) SEK
* Eget kapital per aktie 2,93 (3,19) SEK

Väsentliga händelser under rapportperioden
* MJP Waterjets tar order värd 83 MSEK i Sydkorea
* Nya affärsområdeschefer i Österby Gjuteri och MJP Waterjets

Väsentliga händelser efter rapportperioden
* Ny marknadschef i TermoRegulator" 
« Tillbaka