Duroc: Klart godkänd rapport!
2009-04-29

"Delårsrapport januari-mars 2009

Första kvartalet
Vikande efterfrågan - fortsatta besparingar

Den vikande efterfrågan som inleddes under slutet av 2008 har fortsatt
och vi ser inga tecken på att marknaden kommer att återhämta sig inom en
snar framtid. Vi arbetar vidare med att anpassa våra verksamheter och
våra kostnader till lägre volymer.
Besparingspaketet som inleddes förra året har visat resultat redan i
första kvartalet 2009 med 8 Mkr lägre kostnader jämfört med samma period
föregående år. ­Under kvartalet har ytterligare besparingsåtgärder
vidtagits.
Vi kommer att få jobba ännu hårdare för att nå dit vi vill, men vi
tänker också dra nytta av de möjligheter som uppstår. Duroc är
finansiellt starkt. Inslagen väg gäller.


· Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 118,4 Mkr
(158,1).
· Rörelseresultatet blev -4,1 Mkr (7,8).
· Resultatet efter skatt blev -3,5 Mkr (5,4).
· Nettoresultatet per aktie blev -0,48 kronor (0,74).
· Eget kapital per aktie blev 34 kronor (36).
· Soliditeten uppgick till 63% (56).
· Under perioden har slipverksamheten i Furuvik avyttrats.

Om Duroc-koncernen
Duroc-koncernen förvaltar och utvecklar industri- och
industrihandelsföretag. Duroc omsätter ca 700 Mkr, har ca 270
medarbetare och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.
www.duroc.se"
 
« Tillbaka