Precomp Solutions: Godkänt ackord!
2009-04-09

"Godkänt ackord

Det ackordsförslag som skickats ut till fordringsägarna i Precomp Solutions AB har nu accepterats av över 75% av antalet fordringsägare samt av över 75% av kapitalet. Detta innebär att ackordet är godkänt. Precomp Solutions kommer under nästa vecka att ansöka om ackordsförhandling vid Borås Tingsrätt för att få ackordet officiellt fastställt (offentligt ackord).

Ulricehamn 2009-04-09

Lars-Olof Bergsten, VD"

 
« Tillbaka