Duroc: Köprekommendation från Börsveckan!
2009-04-15

"Krisvärdering
lockar i Duroc

AKTIEANALYS FRÅN BÖRSVECKAN: Pilarna pekar brant nedåt för industrikonglomeratet Duroc, men aktien har inte alls hängt med i uppgången för cykliska bolag och ser riktigt billig ut. Med en bra balansräkning därtill ser vi ett köpläge.

Duroc är ett av de mer spretiga verkstadsbolagen på börsen. Renovering av tåghjul, tillverkning av sågklingor och maskinhandel är bara några av verksamheterna. Lite grovt kan dock bolagets tillgångar delas in i tre kategorier. Först och främst har vi maskinhandel. Detta ben kom in i Duroc genom ett förvärv 2007 och omsatte 480 Mkr i fjol med 20 Mkr i rörelseresultat.

Bolaget tillverkar inga egna maskiner utan har ett 60-tal agenturer där den exklusiva rätten att sälja Sydkoreanska Doosans svarvar, fräsar med mera i Skandinavien är flaggskeppet. Man saluför även en rad tyska specialmaskiner för fordonsindustrin. Förutom nyförsäljning av maskiner erbjuder Duroc service, finansiering, utbildning, reservdelar och handel med begagnade maskiner.

Det andra benet i koncernen är affärsområdet Teknik/produktion. Här samlas de fyra verkstadsenheterna från gamla Duroc. De har olika inriktning: tåghjulsunderhåll, tillverkning av sågklingor samt två rörelser som sysslar med ytbehandling med hjälp av industrilaser. Duroc har hög kompetens när det gäller att härda, impregnera eller smälta in kemikalier i material med laser. Att hitta kommersiella tillämpningar för sitt kunnande inom laser har dock visat sig vara svårt men på senare år har Duroc ändå haft viss framgång inom ett par nischer. I fjol omsatte affärsområdet 220 Mkr med 3,5 Mkr i rörelseförlust. 2007 var toppåret med 7,3 Mkr i rörelsevinst.
Förutom sina två affärsområden så sitter Duroc på en stadig nettokassa på 45 Mkr. Ambitionen är att sätta den i bruk genom att köpa bolag vilket föranledde en slopning av årets utdelning (1,50 kronor). Kanske blir det kompletterande förvärv inom de befintliga benen men huvudspåret tycks vara att skaffa ett tredje affärsområde. Troligen lär ett större förvärv dröja fram mot hösten.

Allt som allt redovisade Duroc en omsättning på 698 Mkr med 5,5 Mkr i rörelsevinst och 0,78 kronor i vinst per aktie i fjol. Företaget har ingen gedigen historik utan att har kämpat med att få acceptabel lönsamhet för sina bolag inom Teknik/produktion. Förvärvet av maskinhandelsdelen ser också i efterhand ut att ha varit lite feltajmat. Duroc betalade 110 Mkr för verksamheten, som vid förvärvstillfället redovisade toppvinster. Köpeskillingen överstiger med bred marginal Durocs börsvärde i dag. Värt att notera i sammanhanget är att det var huvudägaren Traction som sålde in maskinverksamheten till Duroc. Traction äger cirka 21 procent av Duroc.

Just nu pekar de flesta pilar nedåt för Duroc. Särskilt maskinhandel är en supercyklisk verksamhet. Försäljningen föll 19 procent i fjärde kvartalet medan rörelseresultatet föll till minus 2 Mkr (plus 10,5). Nu har nyförsäljningen av maskiner näst intill upphört. Orderingången rasade med 71 procent i fjärde kvartalet. Duroc har lagt ett sparpaket för att anpassa verksamheten inför ett par riktigt svaga år. Under dessa gäller det att leva på eftermarknaden. Service av den befintliga maskinparken fortsätter och kan till och med öka i dåliga tider i och med att kunderna passar på att underhålla maskiner som tillfälligt står stilla.

Försäljning av förburkningsmaterial som skärvätska och mätinstrument tickar också på i betydligt bättre takt än nyförsäljningen. Handeln med begagnade maskiner är också en intäktskälla. Eftermarknadsförsäljningen står för ungefär halva omsättningen inom maskinhandel och har lite högre marginaler än nyförsäljning.

För Teknik/produktion är bilden mer blandad. Tågunderhåll fortsätter till exempel att gå bra medan tillverkningen av sågklingor haft det besvärligt en längre tid på grund av problemen för sågverken. Totalt var omsättningen 53 Mkr i senaste kvartalet (59) men rörelseresultatet var minus 5 Mkr. Duroc har aldrig haft någon större stabilitet i sin intjäningsförmåga i det här benet.

Mot de dystra utsikterna står en väldigt låg värdering. Börsvärdet ligger på 85 Mkr men drar man bort kassan så värderas rörelsen bara till 39 Mkr. Även om man antar att nyförsäljningen av maskiner helt försvinner i år så handlas bolaget inte till mer än sju öre per omsättningskrona. Det bör tillhöra de lägsta värderingarna på börsen.

Nu ska Duroc visserligen inte värderas särskilt högt. Marginalerna är låga. Toppåret, 2007, låg rörelsemarginalen på blygsamma 3,9 procent. Historiken imponerar således inte. Aktien tillhör dessutom börsens mer illikvida. Allt detta motiverar en rejäl rabatt. Men med allt detta sagt förefaller dagens värdering ändå vara väl snål, om så Duroc bara mäktar med att återgå till hälften så goda marginaler som 2007 när det vänder.

Kanske kan aktien falla ännu mer i och med att första kvartalet lär bli riktigt svagt. Marknaden har inte repat sig och samtidigt så har inte Durocs sparåtgärder fått resultat än. Men för den som ser sina aktieplaceringar lite mer långsiktigt, alternativt vill ta ett bet på cyklisk återhämtning, kan det vara köpläge nu."

 
« Tillbaka