Capilon: Köprekommendation från Börsveckan!
2009-04-07

"Bra driv i Capilon

AKTIEANALYS FRÅN BÖRSVECKAN:Capilon står på två ben i verksamheten varav ett svajar betänkligt. Men det andra, Österby, är desto intressantare .

First North-firman Capilon beskriver sig som ett riskkapitalbolag med fokus på industriella investeringar. I dagsläget har man två innehav i form av Termo Regulator och Österby Marine. Termo Regulator tillverkar tunnplåtsdetaljer till kunder inom vitvaror, fordon, inredning med mera. Österby är en leverantör av stålgjutgods och vidareförädlade produkter till framför allt den marina sektorn. Tillsammans har de helägda dotterbolagen en årsomsättning kring 550 Mkr men ingen vidare lönsamhet. I fjol var rörelseresultatet minus 1 Mkr.

Aktien verkar utbombad med ett börsvärde för Capilon på 45 Mkr. Ovanpå det ska visserligen läggas en nettoskuld på 31 Mkr men firman handlas ändå inte till mer än 0,14 gånger årsomsättningen. Det ställer inte särskilt höga krav på marginallyft framöver.

För Termo Regulators del så blir nog inte 2009 särskilt bra. Företaget är konjunkturkänsligt och håller på att fasa ut en verksamhet relaterad till vitvarujätten Whirlpool. Men Österby har däremot potential att bli något riktigt roligt. Företaget har lyckats etablera sig som leverantör av vattenjetaggregat för snabbgående passagerarfärjor, lyxyachter och myndighetsbåtar som tull- och kustbevakningsfartyg. Orderingången har varit mycket stark främst avseende de sistnämnda sortens fartyg och vid årsskiftet uppgick orderstocken till 320 Mkr. Sedan dess har bolaget fått en order på 86 Mkr från Sydkoreas kustbevakning. Beläggningen borde därmed vara säkrad för 2009 och stora delar av 2010.

Fördelen med vattenjetaggregat framför propellerlösningar är både högre hastighet och lägre bränsleförbrukning och Österby har etablerat sig som en av de fyra stora leverantörerna på området. Störst är Rolls-Royce.

Kruxet i fjol var att leveransorganisationen inte kunde hålla jämna steg med orderingången. Det blev förseningar och fördyrningar som sammantaget belastade rörelseresultatet med 8,1 Mkr. Capilon verkar överhuvud inte ha särskilt god koll på verksamheten. Inför jul flaggade man för en negativ lagereffekt på rörelseresultatet men i bokslutet visade det sig att den istället blev positiv.

Nu genomförs ett besparings- och förbättringsprogram inom Österby vars mest konkreta effekt ska bli 8 Mkr i sänkta kostnader i år. Capilon lyckades tidigare hyggligt med att vända siffrorna för Termo Regulator så en viss tillförsikt är inte obefogad. Givet att besparingarna hittar ned till sista raden samt att engångskostnaderna inte återkommer och en positiv valutaeffekt (tack vare stark euro) så finns en rörelsevinst på 21 Mkr inom räckhåll i år. Fast kanske bör man räkna med viss inbromsning för Termo Regulator som i fjol gick plus 4,4 Mkr. Räknar vi med 19 Mkr i rörelseresultat så värderas Capilon till 4 gånger resultatet och p/e 3,8. Det är låga multiplar även om prognosen såklart är mycket osäker.

Värderingen är alltså låg. Det kan noteras att koncernen värderas till cirka 56 procent av eget kapital exklusive goodwill.

Bolagets ambition att göra minst ett förvärv till i år är en joker. Frågan är hur detta i så fall ska finansieras. Ägandet i Capilon är mycket spritt och ingen enskild ägare har mer än 5 procent av aktierna.

Capilon är lite av en chansaktie med allt vad det innebär i form av hög risk. Vi sätter ett spekulativt köpråd."

 
« Tillbaka