Consilium: Fortsatt stark försäljning!
2009-04-17

"Consilium under januari - mars 2009

Nettoomsättningen för Consilium ökade med 8 procent jämfört med
föregående år och uppgick till 231,3 MSEK (213,4). Orderingången ökade
med 6 procent till 255,0 MSEK (241,2)."
 
« Tillbaka